Aile Ağacının Kökleri, Aile Terapisiyle Sağlamlaşır.

20 Mayıs 2021 ile admin

Aile terapisi ile karşılıklı sağlıklı iletişim kurma öğretilir. Bir durumu, bir olayı, bir duyguyu, bir isteği doğru yer ve zamanda, uygun kelimelerle söyleyebilmeyi öğreterek iletişim bağını gerek eşler arası gerek anne-baba-çocuk arasında gerekse eşlerin kendi aileleri ile kurabilmek amaçlanır. Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır. Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Aile; yaşayan, devamlılığı olan, organize olmuş, değişik üyeleri olan, üyeler arasında daimi bir ilişikinin olduğu bir bütündür. Aile terapisi bu bütün içindeki sorunları çözmeyi amaçlar. Aile terapisinde temel birim anne-baba-çocuk üçgenidir. Terapide anne-baba-çocuk ilişkisinin işleyişine bakılmaktadır. Aile işleyişinde hiçbir olay tek başına değildir. Her olay ve davranış diğer olay ve davranışlarla ilgilidir. Her ailenin bir dengesi vardır ve aile bu dengeyi korumaya çalışır. Aile bu dengede bir sorun yaşıdığmda aile terapisine başvurur. Aile ortada bir sorun var, diyerek terapiye gelir. Bu noktada aile bireylerinin olaya nereden baktığı önemlidir. Aile terapisi ile aile bireylerinin hepsinin aynı noktadan bakması sağlanır. Sorun tek taraflı değildir.

Psk. Gülay Ertürk