Çocuğa Tutarsız Davranmak

23 Haziran 2020 ile admin

Kimi evde disiplin yok değildir, ancak ne zaman, nerede uygulanacağı belirsizdir. Anne ve babanın tutumu aşırı hoşgörü ile sert cezalandırma arasında gidip gelmektedir. Çocuk bu durumda hangi davranışın nerede, ne zaman istenmediğini, önceden kestiremez. Tutumunu ana babanın keyifli ya da öfkeli oluşuna göre ayarlamaya çalışır. Başka bir deyişle, çocuk, davranışının doğru ya da yanlış olmasına değil “Ne zaman yaparsam cezadan kurtulurum” sorusuna kafa yorar. Kimi zaman da ceza öyle beklenmedik anda gelir ki, çocuğun baş kaldırmasına yol açar. Tutarsızlık, anne ya da babanın bir gününün bir gününe uymaması olduğu gibi, ayrıca anne ve babanın birbirlerine aykırı farklı ceza türleri ve eğitim anlayışlarından dolayı çatışma hallerinde olmalarındandır. O zaman çocuk davranışını kime uyduracağını bilemez. Bu durumda çocukta da tutarsız davranışlar başlar. Anne ve baba aynı eğitim ceza ve  ödül sistemine başvurmalıdır. Anne baba sadece çocuğa karşı tutarlı değil, aralarında da tutarlı bir ilişki ve paylaşım olmalıdır. Anne baba kendi ruhsal durumuna göre çocuğa davranmamalı, hep aynı tutarlı davranışı devam ettirmelidir. Çocuklarımıza karşı nasıl davrandığımız, onların geleceğinin temelidir. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda yanınızdayım.

Psk. Gülay Ertürk