Okula Uyum

10 Mayıs 2020 ile admin

Çocuğun okula gitmek istememe sebepleri;
● Ayrılık kaygısı yaşaması
● Belirsizlik ve bilinmezliğin verdiği kaygı
● Evde okulla/öğretmenle ilgili yapılan olumsuz konuşmalar
● Çocuğun mizaç özellikleri(utangaç, kaygılı, hassas olması vb.)
● Aile bireylerinin birbirlerine çok bağlı ya da bağımlı olması
● Ev içinde hiç kural koyulmaması, her istediğinin yapılması ve böylece evin okuldan daha cazip gelmesi
● Çocuğun değişim ve yeniliklerle baş etmekte zorlanması
● Ebeveynleri tarafından terk edilme korkusu
● Anne-baba tutumları(Aşırı koruyucu ya da aşırı hoşgörülü ebeveyn tutumları)
● Çocuğun performans kaygısı yaşaması
● Anne veya babanın hasta olması
● Yeni kardeş doğumu veya annenin hamile olması
● Evde kalan kardeşi kıskanma
*Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerin tüm çocukları kapsamadığı, bu yazıda sıklıkla karşılaşılan olası nedenlere yer verildiği unutulmamalıdır. Okula gitmekte güçlük yaşayan çocuklarda; okula gitmekte isteksizlik, alt ıslatma, tırnak yeme, öfke nöbetleri, ağlama krizleri, kabuslar, aşırı huzursuzluk, fiziksel şikayetlerden yakınma, yemek veya uyku düzeninde bozulmalar görülebilir. Anne babanın sabırlı, sakin, kararlı, işbirliğine yatkın ve ortak tutuma sahip olması bu süreci kolaylaştıran etkenlerdendir. Çocuğun okula uyum sürecini sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için bazı öneriler:
● Okula başlamadan önce yapılacak hazırlıklar çocuğun okula uyumunda çok büyük önem taşımaktadır. Çocuk öncesinde duygusal olarak hazırlanmalıdır. Mutlaka evde okulla ilgili olumlu konuşmalar (sadece oyun oynanan bir yer olarak anlatılmamalı) yapılmalı, okul kavramı çocuğa verilmelidir. Okula başlama
hakkında resimli bir hikaye kitabı okunabilir veya okula başlayacağı ilk gün hakkında konuşup bunu resmetmesi istenebilir.
● Çocuğun düzenli olarak okula getirilmemesi veya çeşitli sebeplerle okuldan uzak kalması gibi nedenler okula alışma sürecini zorlaştırıcı etkiye sahiptir. Ailenin tüm bireyleri çocuğun okula düzenli gitmesi konusunda kararlı olmalıdır. Çocuğun okula gitmemesi halinde sınıf içindeki grup çalışmalarında aksaklıklar olacağı anlatılmalı. Anne ve babanın bu konudaki yanlış tutumu gelecekteki okul fobisinin nedeni olabilmektedir.
● Okulla ilgili kendisini kaygılandıran sebebin ne olduğu anlamak için çocuk yargılanmadan, tarafsızca dinlenmeli. Sorunun temel nedenini anladıktan sonra çözüm yolları için ebeveyn ve çocuk birlikte hareket etmeli, neler yapılabileceği konuşulmalı.
● Okul seçerken beğenilen okullar çocuk ile birlikte ziyaret edilmeli, çocuğun görüşleri de alınarak okul seçimi yapılmalıdır. Karar aşamasına çocuğun da dahil olması ve öğretmeniyle tanışması çok önemlidir. Okula başlamadan önce oryantasyona katıldıysa o gün okulda nasıl zaman geçirdiği(“Bahçede çok güzel oyun oynamıştın, sonra öğretmeninle birlikte etkinlik yapmıştınız hatırlıyor musun?”) anımsatılmalı. Eğer okulu hiç görmediyse ve oryantasyona katılmadan okula başladıysa okulu, oyuncakları, sınıfı ve öğretmeni uzun uzun anlatılmalı.
● Okulun olumlu yanları anlatılarak çocuğun okula gitmesi
özendirilmeli (Örn. Kişisel ilgisine hitap eden şeylerden bahsetme) Bunun yanı sıra anne-baba kendi okul anılarını da anlatabilir.

Psk. Gülay Ertürk